Ford Ranger

Động Cơ Dầu - 6.0-8.0L/100km Giá từ: 616,000,000 VNĐ

Ford Ecosport

6.0L - 7.0L /100km Giá từ: 603,000,000 VNĐ

Ford Everest

Động Cơ Dầu - 7.0-8.0L/100km Giá từ: 1,112,000,000 VNĐ

Ford Raptor

Động Cơ Xăng - 6.3-8.0L/100km Giá từ: 1,202,000,000 VNĐ

Ford Explorer

Động Cơ Xăng - 10-14L/100km Giá từ: 1,999,000,000 VNĐ

Ford Transit

Động Cơ Dầu - 16 Chỗ Giá từ: 798,000,000 VNĐ

Ford Tourneo

Động Cơ dầu - 7 Chỗ Giá từ: 999,000,000 VNĐ

Ford Territory

Động cơ xăng - 5.5L-7.0L/100km Giá từ: Liên Hệ

Ford Escape

Xe chuẩn bị ra mắt Giá từ: Liên Hệ