ƯỚC TÍNH CHI PHÍ MUA XE ÔTÔ FORD

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác.

Giá xe (bao gồm VAT)630,000,000 VNĐ

Phí trước bạ 6%63,000,000 VNĐ

Phí Biển Số11,000,000 VNĐ

Phí kiểm định340,000 VNĐ

Phí sử dụng đường bộ2,160,000 VNĐ

Bảo hiểm TN Dân Sự1,053,000 VNĐKhoản vay (Đã bao gồm phí lăng bánh)0

Số tiền trả tháng đầu (Vay 7 năm)0

Số tiền trả tháng đầu (Vay 6 năm)0

Số tiền trả tháng đầu (Vay 5 năm)0

Số tiền trả tháng đầu (Vay 4 năm)0

Số tiền trả tháng đầu (Vay 3 năm)0

Số tiền trả tháng đầu (Vay 2 năm)0

Số tiền trả tháng đầu (Vay 1 năm)0