Lái thử

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ XE ÔTÔ FORD

Điền vào mẫu dưới đây và gửi yêu cầu của bạn. Ôtô  Ford Thanh Hóa sẽ liên hệ với bạn để xác nhận ngày và thời gian đăng ký lái thử của bạn.